Friss árfolyamok >>

Biztosítás a kocsin: mit tehetek, ha nem értek egyet a biztosítóval?

2018. június 27. 09:55:00
Nem árt körültekintően gépjármű-biztosítást kötni.

Több lehetőségünk is van arra az esetre, ha egy biztosító nem megfelelően, vagy egyáltalán nem reagál a szolgáltatásunkkal kapcsolatban tett bejelentésünkre, kérdésünkre: személyesen, telefonon vagy interneten is panasszal élhetünk. Ha pedig a biztosító jogosnak ítéli meg a panaszbejelentésünket, orvosolják a problémáinkat. A szolgáltatónak a panasz közléstől számítva 30 napon belül érdemi, teljes körű, írásbeli választ kell adnia. A válaszban egyúttal javaslatot tehet a panasz rendezésére, a döntését pedig pontosan, egyértelműen meg kell indokolnia.

Amennyiben a biztosító válasza számunkra kedvezőtlen, van még jogorvoslati lehetőség: fogyasztóvédelmi eljárást lehet kezdeményezni a Magyar Nemzeti Banknál, vagy polgári peres eljárást lehet indítani, illetve bizonyos esetekben a Pénzügyi Békéltető Testület előtt is kezdeményezhető eljárást.

Mikor szűnhet meg egy szerződés?

A gépjármű-felelősségbiztosítás megszűnésének különböző okai lehetnek. Amennyiben a biztosító mondja fel a szerződést, az kizárólag írásban történhet meg. Azonban a szerződő üzemben tartó írásban, vagy - a felek megállapodása alapján - elektronikus úton is indoklás nélkül felmondhatja a szerződést a biztosítási időszak utolsó napján, de a felmondást  legalább 30 nappal előre el kell juttatni a biztosítóhoz.

A biztosítási időszakon belül a szerződés már csak a felek közös megegyezésével szüntethető meg. A szerződés megszűnhet érdekmúlással is, ha a járművet kivonják a forgalomból, vagy az üzemben tartó változása esetén, valamint az üzemben tartás szüneteltetéskor abban az esetben, ha az újbóli üzembe helyezés a kivonás napjától számított egy éven belül nem történik meg. Megszűnik továbbá a szerződés a díjfizetés elmulasztása esetén, ha azt a biztosító felszólítása ellenére sem teljesítjük.

Casco esetében rendes felmondással szintén az évfordulóra szüntethető meg a szerződés, ha azt határozatlan időre kötötték, illetve közös megegyezéssel is megszüntethető, a felek által megállapított időpontban.  Akkor is megszűnik a cascónk, ha nem fizetjük be az esedékes  biztosítási díjat. Amennyiben értékesítjük gépjárművünket, és ezt a biztosítónak bejelentjük, a szerződés szintén megszűnik.

Speciális szabály, hogy ha a biztosító kockázatviselésének kezdete előtt a biztosítási esemény bekövetkezett, bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a biztosítási érdek megszűnt, a szerződés megszűnik.

Legfrissebb


Friss árfolyamok >>

Powered by SaxoBank

Hírlevél feliratkozás